Västpaketet - Print Ibladning Webb

Kontakta oss

Vid frågor samt bokningar vänligen ring eller skicka ett mail till

Bokningar och support Västpaketet
Tel. +46 (0)33 7000800, fax +46 (0)33 412141
Mail: support@vastpaketet.se
Materialadresser: (sänd till båda adresserna & ämnet skall vara VÄSTPAKETET)
material@vastpaketet.se & btannonser@bt.se

Västpaketet HB
Tel. +46 (0)31 624192
Mobil. +46 (0)706 164350
Mail: info@vastpaketet.se

Kontakt Göteborg:
Johan Flykt-Rosén
Produkt- och försäljningsansvarig
Tel. +46 (0)31 624192
Mobil. +46 (0)706 164350
Mail: johan@vastpaketet.se

Kontakt Stockholm:
Isabella Marin
Key Account Manager
Mobil. +46 (0)730 980622
Tel. +46 (0)8 4582255
Mail: isabella.marin@gp.se