Västpaketet - Print Ibladning Webb

Materialinlämning Ibladning

Material Ibladning

Bilagorna ska levereras på pall i standardformatet 80×120 cm. Singellägg varje lager så att läggen blir ca 10 cm höga med minst 50 st ryggar åt samma håll. Skulle bilagan vara tyngre än 80 g kontakta nedanstående. Om möjligt undvik plastning eller buntning. Använd pallock vid bandning.

Trycksaken ska levereras senast tre dagar före ibladningsdatum om inget annat överenskommits. Vi kan ta emot trycksaken tidigast en vecka före ibladningsdatum. Vid tidigare leverans tar vi ut en lagerhållningskostnad. Om trycksaken levereras i sådant skick att det krävs extra insatser för att kunna genomföra ibladning, utgår extradebitering med 500:– per timme och person. I sådant fall kan vi inte garantera ibladningen.

Följesedel

Följesedeln ska innehålla nedanstående uppgifter:
• Trycksakens avsändare/namn
• Tidningen som trycksaken ska bladas i
• Godsavsändare
• Uppgifter om tryckeri
• Antal pallar och antal ex per pall
Varje pall ska vara märkt med ovanstående information.

Leveransadress

Göteborgs-Posten Tidningshuset, Exportgatan 2-4, 405 02 Hisings Backa, 031-742 62 34

Mot en avgift på 8 000 kr kan allt material lämnas direkt till Göteborgs-Posten
Tidningshuset, Exportgatan 2-4, 405 02 Hisings Backa, 031-742 62 34

Bokningar och support Västpaketet

Tel. 033-7000 800, fax 033-41 21 41
Mail: support@vastpaketet.se
Materialadresser: (sänd till båda adresserna & ämnet skall vara VÄSTPAKETET)
material@vastpaketet.se & btannonser@bt.se