Västpaketet - Print Ibladning Webb

Materialinlämning Print och webb

Bokningstider

För textsida, platsannonser och webbannonser gäller kl 12.00. 3 arbetsdagar före resp. tidnings
utgivningsdag. Färdigt helmaterial lämnas kl 10.00. 2 arbetsdagar före resp. tidnings utgivningsdag.

Bokningar och support Västpaketet
Tel. 033-7000 800, fax 033-41 21 41
Mail: support@vastpaketet.se
Materialadresser: (sänd till båda adresserna & ämnet skall vara VÄSTPAKETET)
material@vastpaketet.se & btannonser@bt.se