Västpaketet - Print Ibladning Webb

Räckvidd

Västpaketet (9 tidningar). Räckvidder Orvesto Konsument Helår 2009

  Bruttoräckv % Nettoräckv % Bruttoräckv '000 Nettoräckv '000
Riket 16% 14% 1 123 000 1 002 000
Region 78% 68% 1 050 000 935 000
31 Halmstad 81% 71% 76 000 69 000
32 Falkenberg 95% 79% 74 000 62 000
33 Göteborg 69% 63% 478 000 449 000
34 Uddevalla 87% 74% 87 000 75 000
35 Trollhättan/Vänersborg 94% 76% 85 000 70 000
36 Borås 84% 71% 133 000 113 000
37 Lidköping 88% 72% 63 000 51 000
38 Skövde 86% 77% 54 000 47 000

Läsarprofil Västpaketet

Andel av läsarna (%) i olika segment, jft med Riket


Kön Riket Västpaketet
Män 50,3 49
Kvinnor 49,7 51

Ålder Riket Västpaketet
15-24 16,9 13,1
25-34 15,9 12,9
35-44 18 17,6
45-54 16,4 17,5
55-64 16,8 19,8
65-79 15,9 19,2

Sysselsättning Riket Västpaketet
Heltidsarbetande 44,5 41,1
Deltidsarbetande 13,9 14,1
Studerande 14,2 10,4
Pensionär 18,9 21,2
Annat 8,5 13,2

Högsta utbildning Riket Västpaketet
Grundskola 25,8 27,2
Gymnasium 39,7 36,7
Högskola 34,5 36,1

Boendeform Riket Västpaketet
Bostadsrättslägenhet 16,3 12,9
Hyreslägenhet 23,6 20,3
Villa/radhus 52,4 58,6
Annan 7,6 8,1

Personlig inkomst/År Riket Västpaketet
Har ingen 5,3 4,1
Under 96 000 11,6 9,9
96 000-143 999 11,1 10,8
144 000-197 999 11,2 11,6
198 000-263 999 15,8 15,7
264 000-353 999 23,4 24,9
354 000-503 999 12,6 14,1
504 000-Över 1 008 000 5,6 5,6
Ej Svar 3,4 3,1

Livscykel Riket Västpaketet
Ung&fri 12,9 10,7
Singel 12,2 10,5
Par utan barn 10,8 9,9
Småbarnstid 12,5 12,4
Skoltid 16 16,5
Ensamföräldrar 4,6 4,0
Par med utflugna barn 13,5 16,1
Pensionärspar 65-74 år 8,7 10,9
Singelpensionär 65-74/Pens, 75+ 7,2 9,0