Västpaketet - Print Ibladning Webb

Teknisk info print

Filformat

Alla annonser som skickas till Västpaketet måste vara sparade som en PDF-fil eller EPS-fil. Annonsen ska vara gjord för dagspresstryck enligt TU:s specifikation som finns att hämta på www.dagspress.se

Alla typsnitt som förekommer i annonsen ska vara inbäddade i PDF- respektive EPS-filen. Gör ej outline/banor av texten då vi parallellpublicerar alla annonser på internet. Om outline/banor används blir annonstexten ej sökbar på nätet.

Vid negativ text på flerfärgad bakgrund rekommenderar vi ett linjärt typsnitt i minst 12 pt och halvfet.

Dokumentformatet ska ha exakt samma storlek som den bokade annonsytan.

Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt. Kontrollera detta genom att köra ut din annons på skrivare separerad.

Färgannonser får endast bestå av CMYK-färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras innan de skickas då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som har blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos leverantören. ICC-profiler för konvertering till CMYK finns att hämta på www.dagspress.se

Bilder i annonsen måste monteras högupplösta och vara inkluderade i PDF-respektive EPS-filen. Upplösningen ska vara 170 ppi för gråskale- och färgbilder och 1016 ppi för streckbilder.

Skalning och beskärning av bilder ska ske i bildbehandlingsprogrammet, inte i layoutprogrammet Detta för att undvika att upplösningen på bilderna ändras.

Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240%. Detta för att undvika smetning i tryck. Vi rekommenderar som mest tre färger vid CMYK-blandning.

Friläggningsbanor ska inte ha onödigt många ankarpunkter. Rutan för avvikelse för bana ska vara tom och alltså inte ens innehålla värdet 0. Max antal ankarpunkter är 35.000.

Flersidiga PDF-filer godkänns inte. Skapa en PDF-fil för varje annons.

PhotoShop
Gör du din annons i PhotoShop så tänk på att texten ska vara som vektorgrafik. För att detta ska fungera måste du utgå från psd-dokumentet. Du ska inte lägga samman lager utan textlagren måste vara kvar. Välj Spara som – PhotoShop-PDF – Inkludera vektordata och Bädda in teckensnitt.

Innan materialet lämnas till oss, kontrollera följande:
• att filen bara innehåller CMYK-färger
• att svartvita annonser endast innehåller svart
• att alla typsnitt är inbäddade i filen
• att bilderna i annonsen har rätt upplösning
• att annonsfilens storlek överensstämmer med
den bokade annonsytan

Provtryck

Provtryck krävs ej. Vi styr trycket med gråbalans styrning enligt TU:s specifikation ”Färgpressen”, se www.tu.se

Gråbalans: 30% Cyan
24% Magenta
24% Gul
Fulltonsdensitet: Svart 1,1 (±0,1)
Kulör 0,9 (±0,1)
Max färgtäckning: 240%
Färg: Europaskalan


Bokningar och support Västpaketet

Tel. 033-7000 800, fax 033-41 21 41
Mail: support@vastpaketet.se
Materialadresser: (sänd till båda adresserna & ämnet skall vara VÄSTPAKETET)
material@vastpaketet.se & btannonser@bt.se