Västpaketet - Print Ibladning Webb

Teknisk info webb

Annonsgranskning

Västpaketet förbehåller sig rätten att avböja annons. Annonser skall beträffande innehållet följa
Västpaketets fasta regler. Annonser införes inte som uppmanar till annonsering i andra medier.
Västpaketet förbehåller sig rätten att avböja annonser som innehåller hänvisning till andra medier.

Avbokning

Avbokning får ske senast 5 arbetsdagar före sista materialdag. Vid senare avbokning debiteras hela bokningen

Reklamationer

Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom 7 dagar, mot fakturor inom 14 dagar.
Tala med Västpaketets support på support@vastpaketet.se eller på tel. 033-7000 800.

Felaktiga annonser

Västpaketets ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.

Material

Vill du producera din annons ladda ner FLASH-specifikationen som finns på www.vastpaketet.se
under teknisk info. Annons som ska produceras av Västpaketet skickas materialet senast 5 arbetsdagar före införingsdag. Färdigt material skickas senast 3 arbetsdagar före införingsdag.